گزارش کار کراتین کیناز

گزارش کار کراتین کیناز
اساس و هدف آزمایش:تعیین غلظت انزیم کراتین کیناز CK در نمونه سرم آزمایشگاهی .این آنزیم از راههای مختلفی اندازه گیری می شود. بطور مثال محصول واکنشی ADP را می توان در واکنش آنزیمی پیروات کیناز که در آن محصول واکنش «پیروات» آزاد می گردد وارد نمود پیروات خود نیز قادرست به کمک آنزیم لاکتات دی هیدروژناز LDH به لاکتات تبدیل گردد در این واکنش کوآنزیم NADH به NAD+ تبدیل می گردد و از طریق تغییر جذب نوری در ۳۴۰ نانومتر که طول موج مناسب برای اندازه گیری NADH است فعالیت آنزیم کراتین کیناز اندازه گیری می شود.
مقدمه:
این آنزیم به مقدار فراوان در قلب و عضلات و در مغز وجود دارد و به شکل دیمر می باشد و از دو نوع پلی پپتید بنامهای B,M و یا مخلوطی از این دو تشکیل شده است و بنابراین سه نوع ایزوآنزیم بوجود می آید که بنامهای MM, MB, BB نامیده می شود، نوع BB این آنزیم در مغز و همچنین در بافتهای عصبی تیروئید و کلیه و امعاء وجود دارد. نوع MB آن در عضله قلب و دیافراگم موجود است و درعضلات مخطط یافت نمی شود نوع ایزوزیم MM در قلب و عضلات مخطط موجود است. در آزمایش الکتروفورز ایزوزیم BB بیشترین حرکت را به سوی قطب آند دارد ایزوزیم BB بطور طبیعی در پلاسما موجود نیست. فعالیت ایزوآنزیم MB در پلاسما دلیل بر وقوع انفارکتوس میوکارد است. در حالیکه ایزوزیم MM به مقدار زیاد در تباهی سلولهای عضلانی در پلاسما وارد می شود. در این مورد آنزیم آلدولاز که بنام فروکتوز ۱ و ۶- دی فسفات آلدولاز نامیده می شود نیز افزایش می یابد.
سرم زمانی افزایش می یابد که صدمه ای به سلولهای عضلانی وارد شود. این آنزیم معمولا شش ساعت بعد از ضایعه افزایش می یابد. اگر ضایعه بافتی خیلی جدی نباشد سطح آنزیم 18 ساعت بعد به پیک خود می رسد و 2 تا 3 روز بعد به سطح نرمال خود بر می گردد. برای تشخیص انفارکتوس میوکارد کراتین فسفوکیناز توتال به قدر کافی اختصاصی نیست ولی مقادیر طبیعی آن ارزش بالائی در رد انفارکتوس میوکارد دارد. برای تشخیص انفارکتوس میوکارد از تستهای اختصاصی تری مانند CPK-MB و یا تروپونین قلبی Iاستفاده می شود. سطح ایزو آنزیم CPK-MB جهت تعیین وسعت و نیز زمان شروع انفارکتوس میوکارد مفید است. به دلیل تجویز مکرر ترومبولیتیک تراپی در انفارکتوس میوکارد – ایزو آنزیم CPK-MB اغلب جهت تعیین مفید بودن یا نبودن این نوع درمان به کار میرود. اگر سطح این ایزو آنزیم همچنان بالا باشد نشانگر اینستکه اخیرا یک انفارکتوس وسیع و قابل توجه ایجاد شده است بطوریکه اثرات مفید ترومبولیتیک تراپی ظاهر نشده است.
بهر حال کراتین فسفو کیناز عمده آنزیم قلبی در مبتلایان به بیماری قلبی است. از آنجائیکه کلیرانس و متابلیسم آن به خوبی شناخته شده است لذا سنجش آن در هنگام مراجعه – 12 ساعت – و 24 ساعت بعد می تواند به دقت زمان – کمیت و بهبودی انفارکتوس میوکارد را نشان دهد.
روش کار:به اندازه نمونه هایمان لوله اورده و هرکدام را نام گذاری میکنیم و نام هر مریض را روی لوله مربوطه

ادامه و متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – کراتین کیناز

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده