معماری

آزمایش و گزارشکار سدیمان esr (سرعت رسوب گلبول قرمز)

ازمایش ESR:
مراحل کار:
استفاده از پیپت ماکرو 2cc
روش صحیح انجام آزمایش ESR استفاده از سیترات سدیم است در بعضی از آزمایشگاه ها برای راحتی کار از همان ویال CBC که حاوی ضد انعقاد EDTA می باشد برای آزمایش سدیمان استفاده میکنند تا مجبور نباشند برای سدیمان نمونه جداگانه تهیه کنند .استفاده از EDTA باعث افزایش جواب سدیمان میشود. البته یک روش دیگر هم وجود دارد که میتوان از همان خون حاوی ضد انعقاد EDTA مقدار 2 میلی لیتر برداشت و با 500

و …..
موارد افزايش سديمان :
افزايش ESR نشانه اي از افزايش گلبولينها و يا فيبرينوژن پلاسما بوده و نياز به بررسي هاي بيشتري دارد.

۱- افزايش خفيف در التهابات خفيف و جزئي، حاملگي و آنمي. در آنمي ها به دليل اينکه ميزان گلبولهاي قرمز کم ميشود دافعه بين اين سلولها کمتر از حالت عادي شده و بنابراين ميزان رسوب افزايش ميابد حال اينکه در پلي سيتمي به دليل افزايش در تعداد اريتروسيتها دافعه بين سلولي بيشتر شده و اين امر باعث کاهش رسوب و کاهش ESR ميگردد و ….

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – esr

 

پاسخ دهید