معماری
بدست اوردن خودکار انحراف معیار و ضریب تغببرات میانگین

بدست آوردن خودکار انحراف معیار و ضریب تغییرات و میانگین (cv,sd,mean)

بدست آوردن خودکار انحراف معیار و ضریب تغییرات و میانگین (cv,sd,mean) در آزمایشگاه.

با این فایل اکسل طراحی شده به راحتی قدر هستید با دادن داده ها میانگین و انحراف معیار را محاسبه کنید.کسانی که در آزمایشگاه ها کار می کنند احتمالا بخش های بیوشیمی و هماتولوژی و حتی هورمون با این مشکل محاسبه cv و sd همیشه درگیر هستند.

بدست اوردن خودکار انحراف معیار و ضریب تغببرات میانگین

در عکس همه چیز مشخصه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

قیمت 2000 تومان

دانلود

پاسخ دهید