معماری

گزارش کار قانون اهم

( قانون اهم )

هدف آزمایش :

هدف این آزمایش ، یافتن رابطه میان مقاومت (R) ، شدت جریان (I) و اختلاف پتانسیل (V) میباشد .

موارد مصرفی :

  1. دو عدد مقاومت
  2. سیم های رابط
  3. مولد

 

شرح کار :

ابتدا مقاومت ها را توسط سیم های رابط به مولد متصل میکنیم و به آن جریان میدهیم تا ولتاژ به دست آید (یا بالعکس) و اطلاعات را ثبت میکنیم .

 

R1 R2
I1 V1 I2 V2
0.01 0.6 0.01 0.4
0.02 1.7 0.02 1.1
0.03 2.8 0.03 1.8
0.04 3.9 0.04 2.5

 

نمودار ولتاژ – شدت جریان (V–I) را برای هر مقاومت رسم میکنیم . مقاومت ، برابر شیب تقریبی خط عبور کننده از نقاط برخورد اختلاف پتانسیل ها و شدت جریانها است .

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – قانون اهم

پاسخ دهید