آشنایی با یکی از روش های جدا سازی ( استخراج )

مقدمه و تئوری:

انتقال یا جدا کردن يك تركيب از يك حلال توسط حلال امتزاج ناپذیر دیگر را استخراج مي گویند. اصل این روش بر پایه ی قانون توزیع استوار است. استخراج روشی دیگر برای جداسازی است. معمولاً زمانی که برای خالص کردن ماده ای، روش تقطیر جوابگو نباشد، از استخراج استفاده می شود. این فرایند شیمیایی اساسی اغلب در واکنشهای اسید باز قابل برگشت انجام میگیرد.

 

RIAL 10,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده