انتقال حرارت

انتقال حرارت به روش کانداکشن Conduction

تئوری آزمایش
ضریب هدایت حرارتی یا گرما و رسانایی یک خاصیت مهم حرارتی اجسام است و به نوع جسم و شرایط آن بستگی دارد . هر چه مقدار ضریب هدایت حرارتی جسم بیشتر باشد جسم هادی تر بوده و مقدار بیشتری حرارت از آن می گذرد . هر چه این مقدار کمتر باشد جسم عایق تر یا نارسانا تر می باشد.
مواد جامد : در هادی های فلزی ویا دیگر مواد جامد هادی برق, انتقال حرارت بخشی توسط ارتعاشات حرارتی (انرژی ارتعاشی اتمها) و بخشی توسط الکترون های آزاد انجام می پذیرد……..
ادامه در فایل پیوست زیر

RIAL 10,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده