خانه > دانلود > انتقال حرارت

انتقال حرارت

انتقال حرارت تشعشعی صفحه سیاه و خاکستری Radiation

هدف آزمايش : آشنايي بامفاهيم اوليه انتقال حرارت از طريق تشعشع و به دست آوردن ضریب استفان بولتزمن

RIAL 10,000 – خرید