خانه > دانلود > تعيين ضريب هدايتي (k)

تعيين ضريب هدايتي (k)

تعيين ضريب هدايتي (k) براي برخي از فلزات

 

RIAL 10,000 – خرید