فشار

مركزفشار :

هدف آزمايش :

اندازه گيري نيروي ناشي از فشار آب بر يک سطح ) نيروي هيدرواستاتيک( و تعيين نقطه اثر اين نيرو

(مرکز فشار)

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
RIAL 10,000 – خرید