مبدل حرارتی دو لوله ‏‏ای

موضوع آزمایش: مبدل حرارتی دو لوله‏‏ای (آب-آب) (Water to water heat exchanger)
تئوری آزمایش
فرآیند تبادل گرما بین دو سیال با دماهای متفاوت که توسط دیواره جامدی از هم جدا شده اند در بسیاری از کاربردهای مهندسی روی می‏‏دهد. به وسیله‏‏ای که برای این انتقال به کار می‏‏رود، مبدل حرارتی می‏‏گویند. به عبارت دیگر مبدل حرارتی دستگاهی است که برای انتقال حرارتموثر بین دو سیال(گاز یا مایع) به دیگری استفاده می‌گردد.
از رایج‌ترین مبدل‌های حرارتی رادیاتور خودروو رادیاتور شوفاژاست. مبدل‌های حرارتی در صنایع مختلف از

RIAL 10,000 – خرید