خانه > دانلود > پروفایل دما

پروفایل دما

پروفایل دما
هدف: اندازه گیری پروفایل دما در فلز آلومینیوم و فولاد

تئوری آزمایش :
انتقال انرژی گرمایی در دو صورت پایدار و ناپایدار قابل بررسی است . توزیع دما را در هر سیستم دقیقاً یابا

 

RIAL 10,000 – خرید