معماری

ماشين آتوود (ATT Wood)

مواد لازم: ماشين آتوود ومتعلقات آن، زمان سنج، سرباره

RIAL 10,000 – خرید