خانه > آموزش > رفع ارور URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP

رفع ارور URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP

برای رفع ارور

*WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP::Tiny در فایروال csf کافیه به سرور مجازی خود وارد شده و دستور زیر را تایپ بفرمائید:

yum install perl-libwww-perl net-tools perl-LWP-Protocol-https