معماری
بر چسب روي مواد غذايي

بر چسب روي مواد غذايي چه ویژگیهایی باید داشته باشد

بر چسب روي مواد غذايي چه ویژگیهایی باید داشته باشد:

1 – شماره پروانه ساخت اخذ شده از وزارت بهداشت و درمان

2 – ذكر نوع محصول مثلاً ماست كم چرب ،‌آب پرتقال و ..

3 – ذكر نام تجاري محصول

4- ذكر حجم يا وزن محصول

5 – ذكر تركيبات به كار رفته در محصول

6 – نشاني و شماره تلفن كارخانه يا دفتر مركزي

7 – شماره سري ساخت

8 – تاريخ توليد و انقضاء‌

9 – ذكر موارد منع مصرف در صورت لزوم « مثلاً مصرف براي كودكان زير سه سال ممنوع »

بر چسب روي مواد غذايي

10 – ذكر نحوه مصرف در صورت لزوم « مثلاً قبل از مصرف 20 دقيقه بجوشانيد . »‌

11 – شرايط نگهداري

12 – ذكر جمله ساخت ايران

پاسخ دهید