مروری بر سوالات داخلی نفرولوژی

بیمار آقای ۵۶ ساله‌ای به علت سپسیس تحت درمان با ونکومایسین، جنتامایسین و آمفو تریسین قرار می‌گیرد. بعد از چند روز از شروع درمان دچار پلی‌اوری و افزایش کراتینین می‌شود. در آزمایشات اسیدوز متابولیک، هیپومنیزیمی و هیپوکلسمی دارد. کدام یک از یافته‌های زیر در اثر توکسیستی هر دو داروی جنتامایسین و آمفوتریسین دیده می‌شود؟ (پرانترنی شهریور ۹۵- قطب ۳ کشوری (همدان))
الف) هیپوکلسمی
ب) اسیدوز متابولیک
ج) پلی‌اوری
د) هایپومنیزیمی
توضیح: هیپومنیزیمی یک یافته شایع در مبتلایان به AKI ناشی از آمینوگلیکوزیدها است. تظاهرات بالینی نفروتوکسیسیتی ناشی از آمفوتریسین B عبارتند از: پلی‌اوری، هیپومنیزیمی، هیپوکلسمی و اسیدوز متابولیک بدون آنیون‌گپ. آنچه در بین آمینوگلیکوزیدها و آمفوتریسین B مشترک است، هیپومنیزیمی است.
پاسخ: د

مصرف همزمان کدام دو گروه دارویی زیر ریسک بروز نارسایی پره‌رنال کلیه را افزایش می‌دهد؟ (پرانترنی شهریور ۹۴ – قطب ۹ کشوری (دانشگاه مشهد))
الف) کلسیم‌بلوکرها – دیورتیک‌ها
ب) ASA- دیورتیک‌ها
ج) NSAID- مهارکننده ACE
د) مهارکننده ACE – کلسیم‌بلوکرها
توضیح: مصرف همزمان داروهای NSAID به همراه مهارکننده‌هایACE یا ARB خطر ایجاد ازوتمی پره‌رنال را به صورت چشمگیری افزایش می‌دهد.
پاسخ: ج

در بیماری که با هیپرتانسیون مقاوم مراجعه کرده و در بررسی‌ها تنگی شریان کلیوی تشخیص داده شده، کدام یافته آزمایشگاهی زیر کمتر قابل انتظار است؟ (پرانترنی شهریور ۹۵ – قطب ۸ کشوری (دانشگاه کرمان))
الف) هیپرکالمی
ب) آلکالوز متابولیک
ج) افزایش کراتینین
د) افزایش آلدوسترون
توضیح: هیپرتانسیون به همراه هیپوکالمی مزمن در بیماران مبتلا به آلکالوز متابولیک به نفع افزایش مینرالوکورتیکوئیدها است. در تنگی شریان کلیوی ارزیابی‌های آزمایشگاهی به قرار زیر است: الف) هیپوکالمی، ب) آلکالوز متابولیک، ج) فعالیت رنین پلاسما و آلدوسترون اغلب افزایش یافته‌اند.
پاسخ: الف

بیماری با افزایش کراتینین در زمینه HIV مراجعه کرده است. کدام یک از موارد زیر از شاخص‌های درگیری کلیه در این بیمار مبتلا به HIV است؟ (پرانترنی شهریور ۹۵ – قطب ۷ کشوری (دانشگاه اصفهان))
الف) انسداد توبول‌های کلیه
ب) کلیه‌های با سایز کوچک
ج) وجود شواهد IgA نفروپاتی در بیوپسی کلیه
د) وجود سندرم نفروتیکتوضیح: نفروپاتی همراه با HIV با موارد زیر مشخص می‌شود:
۱- پروتئین‌اوری در محدوده نفروتیک (حتی بیشتر از ۱۰ گرم در روز)
۲- FSGS نوع کلاپس‌دهنده (Collapsing)
۳- دیلاتاسیون میکروکیستیک توبولی
پاسخ: د

بیمار خانمی ۲۵ ساله با سابقه عفونت ادراری مکرر با شکایت از درد فلانک مراجعه کرده است. در گرافی انجام شده سنگ حاجب و به شکل stag hor- (شاخه گوزنی) است. چه کریستالی در نمای میکروسکوپی ادرار دیده می شود؟ (پرانترنی شهریور ۹۵ – قطب ۸ کشوری (دانشگاه کرمان))
الف) کریستال سوزنی (needle shape)
ب) کریستال پاکت نامه (envelope shape)
ج) کریستال شکل در تابوت (coffi- lid shape)
د) کریستال شکل دامبل (dumbbel- shape)
توضیح: عفونت ادراری بیمار را مستعد «سنگ‌های استرووایت» یا منیزیم آمونیوم فسفات می‌کند. کریستال‌های ادراری در این نوع به «شکل درب تابوت» (coffi- lid shape) هستند.
پاسخ: ج

مرد ۴۰ ساله‌ای مورد دیابت و نارسایی مزمن کلیه با شکایت استفراغ از چند روز قبل مراجعه کرده است. در معاینه فیزیکی علایم حیاتی نرمال است. در ABG انجام شده چه نوع اختلال اسید و بازی وجود دارد؟ (پرانترنی شهریور ۹۵- قطب ۱۰ کشوری (دانشگاه تهران))
Na = 140, K = 3, C- = 95, HCo3 = 25, Paco2 = 40, PH = 7.42
الف) آلکالوز متابولیک + اسیدوز تنفسی
ب) اسیدوز متابولیک + اسیدوز تنفسی
ج) اسیدوز متابولیک + آلکالوز تنفسی
د) اسیدوز متابولیک + آلکالوز متابولیک
توضیح:
۱- از آنجایی که PH و PCO2 و HCO3 بیمار در حد طبیعی هستند نمی‌توان براساس آنها اختلال اسید و باز را مشخص کرد. فقط می‌توان گفت اسیدوز و آلکالوز همدیگر را جبران کرده‌اند تا PH به صورت طبیعی باشد. اما از کجا می‌فهمیم بیمار اسیدوز متابولیک دارد؟ از روی AG افزایش‌یافته:
AG=Na+-(Cl- +HCO3-)= 140–(۹۵+ ۲۵)= ۲۰
۲- سپس PCO2 مورد انتظار را محاسبه می‌کنیم:
PCo2 =(HCo3 + 15)= 25 + 15 = 40
۳- چون PCO2 بیمار (۴۰) با PCO2 محاسبه شده (۴۰) برابر است، بیمار دو اختلال متابولیک mix دارد.
۴- سپس نسبت ΔAG/ΔHCO3 را محاسبه می‌کنیم:
(۲۰-۱۰)/(۲۵-۲۵)=۱۰
۵- چون نسبت ΔAG/ΔHCO3 بیشتر از ۱ است، بیمار دچار اسیدوز متابولیک و آلکالوز متابولیک همزمان است.
۶- راه‌حل تستی: ابتدا فهمیدیم بیمار اسیدوز متابولیک دارد، از طرفی در شرح‌حال آمده است که بیمار استفراغ دارد، استفراغ موجب آلکالوز متابولیک می‌شود. (به دلیل از دست دادن اسید معده)
پاسخ: د

یافته‌های آزمایشگاهی در استئیت کیستیک فیبروزان کدام است؟ (پرانترنی شهریور ۹۵ – قطب ۲ کشوری (دانشگاه تبریز))
الف) کاهش پاراتورمون – کاهش کلسیم – افزایش فسفر
ب) کاهش فسفر – کاهش پاراتورمون – افزایش کلسیم
ج) افزایش پاراتورمون – کاهش کلسیم – افزایش فسفر
د) افزایش پاراتورمون – افزایش کلسیم – افزایش فسفر
توضیح: استئیت کیستیک فیبروزان یک بیماری استخوانی با Tur- Over بالا در مبتلایان به بیماری مزمن کلیه است که یافته‌های آزمایشگاهی آن عبارتند از:
۱- کاهش GFR موجب کاهش دفع فسفات و در نتیجه افزایش فسفات می‌شود.
۲- فسفات احتباس‌یافته موجب افزایش تولید PTH می‌شود.
۳- کاهش کلسیم یونیزه
پاسخ: ج

کدام یک از عوامل زیر جزء علل اسیدوز Non-Anio- Gap است؟ (پرانترنی شهریور ۹۵ – قطب ۲ کشوری (دانشگاه تبریز))
الف) اتیلن گلیکول
ب) ایزوپروپیل الکل
ج) روزه‌داری (Starvation)
د) سالیسیلات‌ها
توضیح: ایزوپیل الکل موجب اسیدوز با آنیون گپ (AG) نمی‌شود.
پاسخ: ب

مرد ۶۰ ساله‏ای به دلیل تب، اسهال و بی‌حالی مراجعه کرده است. در معاینه مخاط وی خشک است و
BP: 90/60 mmHg, PR: 96/mi-
است. آزمایشات انجام شده:
BUN: 60 mg/dl; Cr: 3 mg/dl; Na: 145; K: 4
WBC: 4,000/microL; Hb: 12; Plt: 180,000
U/A: PH: 5.5; Protein: Negative, WBC: 0-1; RBC: 0-1
Hyali- cast: 6-7; other casts: Negative

کدام تشخیص محتمل‌تر است؟ (پرانترنی شهریور ۹۴ – قطب ۵ کشوری (شیراز))
الف) رابدومیولیز
ب) هیپوولمی
ج) سندرم همولیتیک اورمیک
د) نکروز حاد توبولی (ATN)
توضیح: تغییرات آزمایشگاهی در ازوتمی پره‌رنال عبارتند از:
۱- نسبت BUN به Cr یا BUN/Cr بیشتر از ۲۰ (نکته سوال)
۲- FeNa کمتر از ۱ درصد
۳- وجود کست هیالین در سدیمان ادراری (نکته سوال)
۴- وزن مخصوص ادرار (SG) بیشتر از ۰۱۸/۱
۵- اسمولالیته ادرار بیشتر از mosm/Kg 500
پاسخ: ب

خانم ۵۵ ساله‏ای با سابقه پرفشاری خون کنترل شده از ۱۰ سال قبل، در هفته اخیر ۳ نوبت با فشار خون بالا و ادم ریه در اورژانس بستری شده است. در معاینه شکم برویی دیاستولی در بالای ناف سمع می‌شود. در اکوکاردیوگرافی فقط LVH گزارش شده است. در آزمایشات:
Cr = 2.2 mg/d- , BUN = 30 mg /d-
دارد. در آزمایشات یک ماه قبل:
Cr = 1mg/d- , BUN = 16 mg /d-
داشته است. بیشترین علت پرفشاری خود در وی کدام مورد زیر است؟ (پرانترنی شهریور ۹۴ – قطب ۷ کشوری (دانشگاه اصفهان))
الف) هیپرتانسیون اسنشیال
ب) هیپرتانسیون رنووسکولار
ج) فئوکروموسیتوم
د) هیپرآلدسترونیسم اولیه
توضیح: ۳ ویژگی بسیارمهم در تشخیص بیماری رنوواسکولر عبارتند از:
۱- آغاز هیپرتانسیون جدید و شدید یا بدتر شدن ناگهانی هیپرتانسیون مزمن در افراد بالای ۵۵ سال (مثل Case مورد نظر سوال)
۲- اختلاف غیرقابل توجیه بیشتر از ۵/۱ سانتی‌متر در سایز دو کلیه
۳- ایجاد آسیب حاد کلیوی (AKI) یا بدتر شدن بیماری مزمن کلیه بعد از شروع مهارکننده ACE یا ARB
پاسخ: ب

مرد ۵۵ ساله‏ سیگاری با سابقه بیماری ایسکمیک قلبی و فشار خون بالا، ۲ هفته قبل به علت درد سینه فعالیتی تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته است. بیمار به دلیل کاهش حجم ادراری، تب و افزایش کراتینین سرم تحت بررسی قرار می‌گیرد. در آنالیز ادراری هماچوری، پیوری و ۲+ پروتئین گزارش شده است. سطح کمپلمان‌های سرم کاهش یافته است و در آزمایش
Hg = 10.2 , WBC = 8000 (10% Eosionophil)
گزارش شده است. با توجه به تشخیص احتمالی کدام اقدام درمانی را توصیه نمی‌کنید؟ (پرانترنی اسفند ۹۳ – قطب ۸ کشوری (دانشگاه کرمان))
الف) استفاده از داروهای کاهش دهنده لیپید
ب) کنترل فشار خون با مهارکننده‌های ACE
ج) مصرف داروهای ضدانعقاد
د) قطع مصرف سیگار
توضیح: بیماری آتروآمبولیک معمولا متعاقب یک Procedure شریانی تهاجمی مثل کاتتریزاسیون قلبی (آنژیوگرافی) رخ می‌دهد. درگیری اندام‌ها موجب ایسکمی انگشتان و گانگرن می‌شود. گرفتاری پوست به شکل Livedo Reticularis و درگیری دستگاه GI به صورت ایسکمی روده تظاهر می‌یابد. این بیماران ممکن است تب، ائوزینوفیلی، ائوزینوفیلوری، کاهش کمپلمان، افزایش ESR و افزایش آمیلاز و آنزیم‌های کبدی داشته باشند. تشخیص این بیماری «بالینی» است. از تجویز داروهای ضدانعقاد (آنتی‌کواگولانت) به این بیماران باید اجتناب شود.
پاسخ: ج

مرد ۲۵ ساله‏ای جهت استخدام در یک شرکت ساختمانی تحت بررسی قرار گرفته است. در بررسی‌های به عمل آمده در سونوگرافی انجام شده یک کیست به قطر ۱۰mm در کلیه راست با تقسیم‌بندی Bosniak-I گزارش شده است. اقدام بعدی شما چیست؟ (پرانترنی شهریور ۹۵ – قطب ۱۰ کشوری (دانشگاه تهران))
الف) نیاز به اقدام خاصی ندارد
ب) انجام CT sca- با تزریق
ج) انجام MRI
د) تخلیه کیست تحت راهنمایی سونوگرافی
توضیح: کیست‌های کلیوی بر اساس یافته‌های CT تری‌فازیک به ۴ گروه تقسیم‌بندی می‌شوند (طبقه‌بندی Bosniak):
گروه I دارای مشخصات زیر هستند: یک کیست ساده خوش‌خیم با جدار نازک و بدون Septa و بدون کلسیفیکاسیون یا اجزای Solid. کیست‌های گروه اول Bosniak خوش‌خیم هستند و نیاز به اقدام خاصی ندارند.
پاسخ: الف
در زمینه کدام یک از علل نارسایی حاد کلیه، برون‌ده ادراری حفظ می‌شود؟ (پرانترنی شهریور ۹۵ – قطب ۷ کشوری (دانشگاه اصفهان))
الف) واسکولیت
ب) بیماری توبولی بینابینی
ج) شوک سپتیک شدید
د) انسداد شریان کلیه
توضیح: در نفریت بینابینی حاد (AIN)، اولیگوری ناشایع است.
پاسخ: ب