معماری
حرکت ورزشی برای گرم کردن و خانه تکانی

حرکت ورزشی قبل از خانه تکانی

اعضای بدن مانند یک زنجیر به یکدیگر مرتبط هستند. اگر یک عضو دچار اختلال شود و کارش را به‌خوبی انجام ندهد، روی سایر اعضای بدن نیز اثر می‌گذارد و باعث نارضایتی و حتی درد شخص می‌شود. این مساله را می‌توان به راحتی در نظافت و خانه‌تکانی مشاهده کرد؛

برای مثال، اگر هنگام جاروزدن بدن در حالتی نادرست قرار گیرد، مثلا دسته جارو را بیش از اندازه از بدن دور کنیم یکی از زنجیرها از حالت طبیعی خود خارج شده و به ترتیب به مچ دست، آرنج، شانه، کمر و زانو منتقل می‌شود و باعث بروز درد در یکی از این نقاط به‌خصوص کمر می‌شود و فرد در سایر نقاط احساس خستگی می‌کند. پس اولین و مهم‌ترین نکته برای دوری از درد و خستگی رعایت کردن وضعیت‌های بدنی مطلوب و درست هنگام نظافت و خانه‌تکانی است.

حرکاتی را به شما معرفی کنیم که انجام آنها (قبل و بعد از خانه‌تکانی) باعث بازگشت زنجیره‌ها در جای خود و رفع خستگی‌تان می‌شود. البته بهتر است حرکات کششی پیشنهادی را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام دهید تا بدنتان آمادگی لازم را برای فعالیت بدنی پیدا کند.
۵ تمرین بعد از خانه‌ تکانی
۱٫ بنشینید. آرام سر را به سمت چپ بچرخانید و ۵ثانیه مکث کنید. سر را به سمت راست بچرخانید و ۵ ثانیه نگه‌دارید و حرکت را ۴مرتبه تکرار کنید.
۲٫ پس از اتمام تمرین اول در همان وضعیتی که هستید، به آرامی سر را به سمت چپ خم کرده و ۵ثانیه مکث کنید و در سمت دیگر نیز حرکت یادشده را انجام دهید و ۴ مرتبه دیگر نیز آن را اجرا کنید.
۳٫ در همان وضعیتی که نشسته‌اید مانند تصویر با دست چپ، دست راست خود را از آرنج بگیرید و به سمت چپ ببرید و ۱۲ ثانیه نگه‌دارید. پس از اتمام حرکت با دست دیگر هم حرکت را اجرا و برای هر سمت ۲ مرتبه تکرار کنید.
۴٫ مانند تصویر روی زمین بنشینید، کف دست را در پشت با فاصله حداقل ۳۰ سانتی‌متر از خود قرار دهید و ۱۵ ثانیه وضعیت را حفظ کنید. ۵ ثانیه استراحت و تمرین را ۳ مرتبه دیگر تکرار کنید. یادتان باشد انگشتان دست نباید به سمت بدن باشد.
۵٫ ۴ زانو مشابه تصویر بنشینید. کف دست راست را روی پشت دست چپ بگذارید. دست‌ها را روی زمین قرار دهید و آرام تا آنجا که می‌توانید جلو بیاورید. ۱۰ ثانیه مکث کنید. ۵ ثانیه استراحت و ۴مرتبه تمرین را تکرار کنید.
۱٫ بایستید، دست‌ها را در یکدیگر قلاب کنید و بالا بکشید. آنقدر دست‌ها را بالا بکشید که کشیدگی را در ستون فقرات و دنده‌هایتان کاملا احساس کنید. ۸ ثانیه مکث کنید. به حالت اولیه برگردید، ۳ ثانیه استراحت و تمرین را ۵ مرتبه تکرار کنید.
۲٫ پس از اتمام تمرین اول، آرام دست‌ها را جلوی بدن بیاورید. دست‌ها باید همچنان به یکدیگر قلاب شده باشند. دست‌ها را مشابه تصویر سمت جلو بکشید. ۱۰ ثانیه مکث کنید. ۳ ثانیه استراحت و تمرین را ۳ مرتبه تکرار کنید.
۳٫ به پهلو دراز بکشید و یک پا را خم کنید و با یک دست پا را بگیرید و همزمان با عقب بردن پا زانو را نیز عقب بکشید. تمرین را هر سمت ۳ بار و هر بار با ۱۰ تکرار حفظ کنید. استراحت بین هر بار تمرین ۲۰-۱۰ ثانیه باشد.
۴٫ بنشینید و یک پا را از روی پای دیگر عبور دهید و زانو را به سمت شانه مخالف بکشید و اندکی بالاتنه را به همان جهت بچرخانید. سپس سمت دیگر را انجام دهید. تمرین را ۴ بار و هر بار ۱۵ ثانیه حفظ کنید. استراحت بین هر بار تمرین ۲۰-۱۵ ثانیه باشد.
۵٫ به پشت بخوابید و با کمک دست‌ها، پاها را به بدن نزدیک و یک کشش مناسب را در عضلات بازکننده ستون فقرات کمری ایجاد کنید.
توصیه‌های تکمیلی
•همیشه صاف بایستید و سعی کنید در وضعیتی قرار بگیرید که زانوهایتان حدود ۵ درجه خمیده باشند.
•دسته جارو یا تی را نزدیک بدنتان نگه دارید.
•مواقعی که امکان دسترسی به نقاط، گوشه‌ها و زوایای مورد نظر وجود ندارد، باید از خم کردن کمر بپرهیزید و برای نظافتشان از لوله‌های مرتبط استفاده کنید.
•نباید بیش از ۱۰ دقیقه به ‌طور پیوسته نظافت کنید، بلکه باید کمی بنشینید و استراحت کنید.
•هنگام خم و راست شدن هیچگاه با زانوهای صاف تنه خود را به جلو خم نکنید. سر خود را به سمت پایین رها نکنید و همراه خم کردن تنه، شکم خود را نیز کمی منقبض کنید.

هفته نامه سلامت