ازمایش دونات لنداشتاینر

این ازمایش برای تشخیص هموگلوبین حمله ای سرد (PCH) به کار میرود.
روش ازمایش:
دو لوله ازمایش سرپیچ دار را به مدت ۱۵ دقیقه در انکوباتور ۳۷ درجه قرار می دهیم.
با سرنگی که قبلا در انکوباتور ۳۷ درجه قرار داشته و گرم می باشد ۱۰ سی سی خون از بیمار گرفته و در دو لوله ازمایش مزبور به طور مساوی تقسیم می کنیم.
یکی از لوله ها را با علامت گرم مشخص کرده و در بن ماری قرار می دهیم.
لوله دیگری را که با علامت سرد مشخص کرده و در یخ خرد شده قرار داده و در یخچال قرار می هیم.
بعد از ۳۰ دقیقه لوله سرد را از یخچال برداشته و در کنار لوله گرم در بن ماری گذاشته و صبر میکنیم تا لخته جمع شده از سرم جدا شود.
تفسیر ازمایش:
در بیماری (PCH) در سرم لوله سرد علائم همولیز را می توان مشاهده نمود.