تعیین گروه خونی و rh به روش سریع

گزارشکار تعیین گروه خونی رپید (سریع)

مواد لازم:

برای تعیین گروه خونی به روش سریع به موارد زیر نیاز داریم:

 

یک کاشی سفید و تمیز و خشک

سه عدد محلول که هر کدام درون یک شیشه کوچک به همراه قطره چکان قرار دارند.

سه عدد اپلیکاتور جهت هم زدن و ترکیب کردن نمونه خون و محلولها

نمونه خون حاوی EDTA(استفاده از ویال cbc)

سمپلر 50لاندا یا قطره چکان جهت برداشتن نمونه خون

گروه خونی

محلول ها:

3 نوع محلول داریم:

محلول Anti A به رنگ ابی

محلول Anti B به رنگ زرد

محلول Anti D به رنگ سفید

مراحل کار:

ابتدا با یک گاز سطح کاشی را تمیز و احیانا اگر خیس بود خشک میکنیم.

سه قطره خون،هر یک  به مقدار 50 را با فاصله کمی از هم و در یک ردیف روی کاشی میریزیم.

روی قطره خون اول تعداد یک قطره Anti A میریزیم.

 

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

 

روی قطره دوم تعداد یک قطره Anti B میریزیم

 

روی قطره سوم تعداد یک قطره Anti Dمیریزیم

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده