رنگ رومانوفکسی

رنگ رومانوفکسی

رنگ رومانوفکسی از دو جز اصلی تشکلیل شده و شامل جز متیلن بلو :جز قلیایی هست جای که اسیدی باشه رنگ میکنه مثل DNA-RNA ریبوزوم هسته
محلول Eosin : محلول اسیدی جایی که بازی باشه رو رنگ میکنه مثل هموگلوبین
متیلن بلو سه نوع دارد آزور B -آزور A- آزور C : *آزور B استفاده میشه
Eosin نوع yellow استفاده میشه

علل رنگ امیزی پر رنگ رومانوفکسی
طولانی بودن رنگ امیزی شستشو ناکافی قلیایی بودن زیاد ضخیم بودن گسترش خون محیطی
علل رنگ امیزی کم رنگ صورتی در بخش هماتولوژی
رنگ امیزی ناکافی،شست شوی طولانی،اسیدی بودن رنگ یا بافر
وجود رسوب در رنگ،تمیز نبودن اسلاید،خشک شدن رنگ هنگام انجام روند رنگ امیزی،عدم فیلتر کردن کافی رنگ.

دیدگاهتان را بنویسید

دوازده + 7 =