لوسمی حاد لنفوبلاستیک ALL_L2

لوسمی حاد لنفوبلاستیک ALL_L2
لنفوبلاست ها بزرگتر بوده و نسبت هسته به سیتوپلاسم کاهش یافته.
لنفوبلاست ها برخلاف l1 شباهت کمی به هم داشته و چندان یکدست نمیباشند.
کروماتین هسته بسیار ظریف, غشای آن نازک , و هسته اغلب شکافدار
هستک های واضح و درشت
وسعت سیتوپلاسم به مراتب بیشتر از لنفوبلاست های نوع l1 بوده و معمولا به رنگ آبی پررنگ دیده میشوند.

لوسمی حاد لنفوبلاستیک ALL_L2

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده