معماری
شمارش دستی گلبول سفید

گزارشکار شمارش دستی گلبول سفید

شمارش گلبول سفيد در يك ميليمتر مكعب خون (آزمایش شمارش دستی گلبول سفید)گزارشکار
وسايل مورد نياز:
لام هموسيتومتر(بهتر است نئوبار باشد)، لامل سنگين، پيپت ملانژورسفيد، لوله لاستيکي (مکنده)حدود ۲۵ سانتيمتر، محلول رقيق کننده ي مارکانو(۲ml اسيد استيك+ ۹۸ml آب مقطر) ، محلول کريستال ويوله يا بلودومتيلن۱%، ميکروسکوپ

از دو مستطيل شفاف در وسط تشكيل شده است كه داراي درجه بندي براي شمارش گلبول سفيد و قرمز است. هر مستطيل در زير ميكروسكوپ به صورت يك مربع ۳ ميليمتري كه به ۹ مربع ۱ ميليمتري تقسيم شده است مشاهده مي شود. مربع هايي كه در چهارگوشه قرار دارند مسئول شمارش گلبول سفيد مي با شند و مربعي كه در وسط قرار دارد داراي تقسيم بندي ريزي است كه براي شمارش گلبول قرمز مي باشد
پيپت ملانژورسفيد white bead in the bulb:
اين پيپت براي رقيق کردن خون بکار ميرود که درحباب آن يک مهره سفيد وجود دارد، روي پيپت ملانژور سفيد سه عدد ۵/۰ و ۱ و ۱۱ قرار دارد.

روش کار:
ابتدا نوک انگشت را توسط پنبه آغشته به الکل ضد عفوني ميکنيم . بعد توسط يک ضربه لانست نوک انگشت را سوراخ کرده، خون جريان پيدا ميکند و يک ملانژور سفيد تميز وخشک انتخاب مي کنيم سپس ملانژور را افقي نگه ميداريم و خون را تا علامت1داخل ملانژورميکشيم (اگر خون به خوبي بالا نرفت لوله لاستيکي رابه ته ملانژور وصل ميکنيم و سر ديگر لوله را دردهان ميگذاريم نوک ملانژور را داخل خون ميگذاريم و با دهان خون را بالا مي کشيم).
مهم است که از ورود حباب هوا به داخل ملانژور جلوگيري به عمل بياوريم به اين منظور ملانژور را به طور کامل داخل خون ميگذاريم .
خون نوک و اطراف ملانژور را با پنبه خوب پاک ميکنيم
چند سي سي از محلول رقيق کننده (محلول مارکانو) را در يک شيشه ساعت ميريزيم. نوک ملانژور را داخل محلول مارکانو قرار ميدهيم و ماده رقيق کننده را تا ۱۱ به درون ملانژور ميکشيم.
ادامه مطلب و متن کامل همراه با تصاویر در فایل زیر(قیمت 1000 تومان)

RIAL 10,000 – گلبول سفید

پاسخ دهید