خانه > هورمون > آزمایش هورمون پاراتیروئید PTH
هورمون پاراتیروئید

آزمایش هورمون پاراتیروئید PTH

نام آزمایش
PTH
نام انگلیسی تست
Parathyroid Hormone
مخفف انگلیسی تست
PTH
نام فارسی تست
هورمون پاراتیروئید
نام های متعارف دیگر
Intact PTH; Biointact PTH; Parathormone
روش انجام

آمادگی بیمار

از آنجا که سطح PTH در طول روز متغیر است، نمونه ها معمولا حدود ۸ صبح گرفته می شوند. بیمار باید با پزشک خود در مورد زمان نمونه گیری صحبت کند. روش های کنونی نیاز به ناشتایی ندارند.
زمان نمونه گیری

محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد

نوع نمونه

نمونه خون از ورید بازو
بهترین زمان نمونه گیری

علت درخواست تست

این تست برای تعیین علت عدم تعادل کلسیم؛ ارزیابی عملکرد پاراتیروئید؛ تشخیص و تمایز بین هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه، ثانویه و ثالثیه؛ تشخیص هیپوپاراتیروئیدیسم؛ در طول عمل جراحی برای هیپرپاراتیروئیدیسم، برای تأیید برداشتن غده (ها) که باعث مشکل شده اند؛ یا هنگامی که سطح کلسیم خون بالاتر یا پایین تر از حد طبیعی است؛ زمانی که فرد جراحی هیپرپاراتیروئیدیسم دارد؛ زمانی که پزشک بخواهد عملکرد خوب غدد پاراتیروئید بیمار را تعیین کند، درخواست می شود.
Estriol گاهی اوقات ممکن است درخواست شود سریال به کمک به نظارت بر بارداری ، بارداری پرخطر است.
توضیح راجع به تست

این تست مقدار هورمون پاراتیروئید (PTH) در خون را اندازه گیری می کند. PTH در حفظ سطوح ثابت کلسیم در خون، به بدن کمک می کند. بخشی از حلقه بازخورد است که شامل کلسیم، پاراتورمون، ویتامین D، و تا حدی فسفر (فسفات) و منیزیم می باشد. شرایط و بیماری هایی که در این حلقه بازخورد، شکاف ایجاد می کنند، می توانند باعث افزایش یا کاهش نامناسب در سطوح کلسیم و PTH شوند و منجر به علائم هیپرکلسمی یا هیپوکلسمی گردند. سطح PTH در طول روز متغیر است، اوج آن در حدود ساعت ۲ صبح است.
تست PTH کامل، بیشترین تست هورمون پاراتیروئید درخواستی است. برای کمک به تشخیص علت پایین یا بالا بودن سطح کلسیم، برای کمک به تشخیص بین علل مرتبط و غیرمرتبط با پاراتیروئید درخواست می شود. همچنین ممکن است برای پایش اثربخشی درمان وقتی فرد، بیماری مرتبط با پاراتیروئید دارد، درخواست شود.
در چه شرایطی تست افزایش می یابد

افزایش ترشح PTH ممکن است به دلیل تومور خوش خیم پاراتیروئید و در نتیجه هیپرپاراتیروئیدیسم، ایجاد شود.
در چه شرایطی تست کاهش می یابد

میزان پایین PTH ممکن است به دلیل شرایطی باشد که باعث هیپرکلسمی یا اختلال در تولید PTH و در نتیجه هیپوپاراتیروئیدیسم، می شوند.
تست های تکمیلی

Calcium; Phosphorus; Magnesium; Vitamin D
طریقه جمع آوری نمونه

نمونه خون از طریق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست می آید
تشخیص های افتراقی

آمادگی لازم جهت انجام تست

تداخلات دارویی

فسفات ها، داروهای ضد تشنج، استروئیدها، ایزونیازید، لیتیم و ریفامپین، سطح PTH را افزایش می دهند.