آزمایش ACTH کورتیکوتروپین

ACTH

ام آزمایش
ACTH
نام انگلیسی تست
Adrenocorticotropic Hormone
مخفف انگلیسی تست
ACTH
نام فارسی تست

نام های متعارف دیگر
Corticotropin
روش انجام

آمادگی بیمار

پزشک ممکن است درخواست کند که فرد از شب قبل ناشتا باشد. نمونه خون است به طور شاخص حدود ۸ صبح گرفته می شود.
زمان نمونه گیری

محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد

نوع نمونه

نمونه خون از ورید بازو
بهترین زمان نمونه گیری

علت درخواست تست

این تست برای کمک به تشخیص بیماری های غده فوق کلیوی و هیپوفیز، مانند سندرم کوشینگ، بیماری کوشینگ، بیماری آدیسون، تومورهای آدرنال و تومورهای هیپوفی؛ یا هنگامی که فرد علائم مرتبط با تولید زیاد یا کمبود کورتیزول دارد؛ زمانی که پزشک مشکوک است که فرد عدم تعادل هورمونی دارد که می تواند باعث ایجاد مشکل در غدد هیپوفیز یا آدرنال شود، درخواست می گردد.
توضیح راجع به تست

این تست میزان هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH) را در خون اندازه گیری می کند. ACTH هورمونی است که سبب تحریک تولید کورتیزول می شود. کورتیزول، هورمون استروئیدی مهمی برای تنظیم متابولیسم قند، پروتئین و چربی، با سرکوب پاسخ سیستم ایمنی بدن و حفظ فشار خون است. به طور طبیعی، سطح ACTH هنگامی که کورتیزول کم است، افزایش می یابد و هنگامی که کورتیزول زیاد است، کاهش می یابد.
در چه شرایطی تست افزایش می یابد

بیماری کوشینگ، بیماری آدیسون، یا تومور تولید کننده ACTH غیرطبیعی و استرس ACTH را افزایش می دهند. برخی از تومورها در خارج از هیپوفیز در مکان هایی مانند ریه ها می توانند غلظت کورتیزول را با تولید ACTH افزایش دهند.
در چه شرایطی تست کاهش می یابد

تومور آدرنال، داروهای استروئیدی یا کم کاری هیپوفیز می توانند ACTH را افزایش دهند.
تست های تکمیلی

Cortisol, Cortrosyn (ACTH) stimulation test, Dexamethasone suppression test
طریقه جمع آوری نمونه

نمونه خون از طریق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست می آید
تشخیص های افتراقی

آمادگی لازم جهت انجام تست

تداخلات دارویی

برخی از داروها شامل آمفتامین، انسولین، لوودوپا، متوکلوپرامید و RU 486 می توانند باعث افزایش سطح ACTH شوند.
اطلاعات تکمیلی

کورتیزول بیش از حد می تواند باعث ایجاد چاقی که عمده وزن بر روی تنه است، نه بازوها و پاها؛ صورت گرد؛ پوست شکننده و نازک؛ خطوط بنفش بر روی شکم؛ ضعف عضلانی؛ آکنه؛ و افزایش موی بدن شود. اینها اغلب با یافته هایی مانند فشار خون بالا، پتاسیم کم، بیکربنات بالا ، سطح گلوکز بالا و گاهی دیابت همراهند.
تولید ناکافی کورتیزول ممکن است باعث ایجاد ضعف عضلانی؛ خستگی؛ کاهش وزن؛ افزایش رنگدانه پوست، حتی در مناطقی که در معرض نور خورشید قرار ندارند؛ و از دست دادن اشتها شود. اینها اغلب با یافته هایی مانند افت فشار خون، قند خون پایین، سدیم پایین، پتاسیم و کلسیم بالا همراهند.
غلظت ACTH و کورتیزول در طول روز متفاوت است. به طور طبیعی، ACTH در صبح، در بالاترین سطح خود و در شب، در کمترین میزان خود می باشد. تولید کورتیزول را تحریک می کند که الگوی روزانه یکسانی را پیروی می کند، اما پس از بالا رفتن ACTH، بالا خواهد رفت و در اواخر شب، به پایین ترین سطح خود افت می کند. بیماری هایی که بر تولید ACTH و کورتیزول اثر می گذارند، اغلب این تغییرات روزانه را مختل می کنند.