معماری
Calcitonin

آزمایش کلسیتونین Calcitonin

نام آزمایش
Calcitonin
نام انگلیسی تست
Calcitonin
مخفف انگلیسی تست

نام فارسی تست

نام های متعارف دیگر
Human calcitonin; Thyrocalcitonin
روش انجام

آمادگی بیمار

آمادگی خاصی لازم نیست
زمان نمونه گیری

محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد

نوع نمونه

نمونه خون از ورید بازو
بهترین زمان نمونه گیری

علت درخواست تست

این تست برای کمک به تشخیص و پایش هیپرپلازی سلول-C و سرطان مدولاری تیروئید؛ برای غربالگری افراد در معرض خطر ابتلا به نئوپلازی اندوکرین متعدد نوع ۲ (MEN 2)؛ (multiple endocrine neoplasia type 2) یا وقتی که پزشک مشکوک به ابتلای فرد است، یا زمانی کهفرد برای سرطان مدولاری تیروئید درمان می شود، یا وقتی یکی از اعضای خانواده بیمار به سرطان مدولاری تیروئید یا MEN 2 مبتلا است، درخواست می شود.
توضیح راجع به تست

این تست، مقدار کلسی تونین در خون را اندازه گیری می کند. کلسی تونین هورمونی است که توسط سلول های خاص در تیروئید به نام سلول های -C تولید می شود. کلسی تونین در تنظیم سطح کلسیم در خون درگیر است و شکستن استخوان ها را مهار می کند (جذب)، اگرچه چگونگی کار کلسی تونین در بدن انسان نامشخص است. چند هورمون تولید می کند که به کنترل میزان سوخت و ساز کمک می کند- عمدتا تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3).
در چه شرایطی تست افزایش می یابد

سطح کلسی تونین در دو بیماری نادر هیپرپلازی سلول-C و سرطان مدولاری تیروئید، سرطان ریه، انسولینوما و تومورهای پانکراتیک دیگر به نام ویپوما افزایش می یابد.
در چه شرایطی تست کاهش می یابد

تست های تکمیلی

RET oncogene; Calcium; Thyroid biopsy; Scan; Ultrasound
طریقه جمع آوری نمونه

نمونه خون از طریق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست می آید
تشخیص های افتراقی

آمادگی لازم جهت انجام تست

تداخلات دارویی

اطلاعات تکمیلی

افزایش قابل ملاحظه کلسی تونین، شاخص خوبی از هیپرپلازی سلول-C یا سرطان مدولاری تیروئید است؛ با این حال پزشک از روش های دیگر، مانند بیوپسی تیروئید، اسکن و سونوگرافی برای تشخیص استفاده می کند.
با درمان موفقیت آمیز برای سرطان مدولاری تیروئید (برداشتن غده تیروئید و مقداری از بافت اطراف آن)، مقدار کلسی تونین معمولا به سطوح بسیار پایین افت خواهد کرد. اگر مقادیر در طول زمان، کم باقی بمانند، پس احتمالا درمان مؤثر بوده است. در برخی از موارد، سطح کلسی تونین افت خواهد کرد، اما پس از درمان، در حد کمی بالا باقی می ماند. این بدان معنی است که برخی از بافت های تولیدکننده کلسی تونین باقی مانده اند. اگر میزان کلسی تونین در طول زمان شروع به افزایش کند، پس احتمالا سرطان مدولاری تیروئید عود کرده است.

پاسخ دهید