معماری
ca 15-3

آزمایش CA 15-3

نام اختصاری: CA 15-3

سایر نام ها: آنتي ژن سرطاني 3-15

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم يا پلاسماي سيتراته

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری: نيازي به ناشتايي نمي باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

  1. بيمار را از لحاظ عاطفي تقويت كنيد زيرا آزمايش سرطان بسيار تنش زا مي باشد.
  2. در صورتی که بیمار، بیماری بدخیم و یا خوش خیمی دارد آن را یادداشت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری:

  • در دماي C˚4 به مدت 7 روز و در دماي C˚20-  تا 3 ماه پایدار است.
  • از آب كردن و فريز مجدد خودداري شود.

کاربردهای بالینی:

  1. در پايش مراحل اولیه سرطان پستان بکار می رود.
  2. تست سریالی CA 15-3می تواند در تشخیص زود هنگام عود بیماری در درمان مرحله II و III بیماران مبتلا به سرطان پستان کمک کننده باشد.
  3. نظارت بر پاسخ به درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک.

روش مرجع: IRMA

روش ارجح: کمی لومینوسانس، الکترو کمی لومینوسانس

سایر روشها: ELIZA رقابتی

مقادیر طبیعی:

< 30 IU/ml     یاKU/L       < 30

تفسیر:

در 80 % موارد سرطان متاستاز يافته پستان، آنتی ژنCA15-3 واقع بر سطح سلول های سرطانی به درون خون تراوش شده و قابل سنجش می گردند. اختصاصی بودن آزمون CA-15-3 87 %  و پیش آگهی 91% است. در پایش پاسخ درمانی حساسیت کلینیکی 60% می باشد.

در سرطانهاي ريه، تخمدان، لوزالمعده، پروستات، كولون، بيماري فيروز كسيتيك ، سيروز و هپاتيت نیز ممکن است سطح CA-15-3 افزایش یابد.

عوامل مداخله گر:

سایر بیماریهای خوش خیم و بدخیم ذکر شده فوق ممکن است با افزایش آنتی ژنهای CA-15-3 همراه باشند و در نتایج آزمایش تأثیر بگذارند.

توضیحات:

  • ü آزمون مرتبط با این آزمون، تست CEA می باشد که همزمانی این دو با هم در تشخیص بهتر بیماری مؤثر است.
  • ü اندازه گیری CA 15-3 به عنوان یک تست غربالگری سرطان مفید نیست.
  • ü افزایش سطح CA 15-3 نشانه پیشرفت بیماری و کاهش سطح نشان دهنده پاسخ مطلوب به درمان و بهبود بیمار می باشد.

پاسخ دهید