معماری
آزمایش CEA

آزمایش CEA

نام آزمایش
CEA
نام انگلیسی تست
Carcinoembryonic Antigen
مخفف انگلیسی تست
CEA
نام فارسی تست

نام های متعارف دیگر

روش انجام

آمادگی بیمار

آمادگی خاصی لازم نیست
زمان نمونه گیری

محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد

نوع نمونه

نمونه خون از ورید بازو
بهترین زمان نمونه گیری

علت درخواست تست

برای کمک به تعیین وجود سرطان در بدن، هر چند که به عنوان آزمون غربالگری جمعیت عمومی توصیه نمی شود؛ برای پایش درمان سرطان شامل پاسخ به درمان و عود بیماری؛ برای کمک به مرحله بندی سرطان درخواست می شود.
وقتی که پزشک فکر می کند که نشانه های فرد احتمال سرطان را تداعی می کند؛ قبل از شروع درمان سرطان و همچنین در فواصل زمانی در طول درمان و بعد از آن درخواست می شود.
توضیح راجع به تست

CEA، پروتئینی است که در بافت های جنینی یافت می شود. زمانی که نوزاد متولد می شود، سطح قابل تشخیص آن در خون ناپدید می شود. در بزرگسالان، CEA به طور معمول در سطوح بسیار پایین در خون موجود است. هنگامی که غلظت CEA بالا می رود، ممکن است وجود سرطان را نشان دهد. هرچند که افزایش CEA ممکن است به دلیل بیماری های خوش خیم باشد.
در چه شرایطی تست افزایش می یابد

افزایش سطح CEA می تواند توسط تعدادی از بیماری های غیرمرتبط با سرطان مانند سیروز، التهاب، زخم معده، کولیت اولسراتیو، پولیپ رکتوم، آمفیزم و بیماری خوش خیم پستان شود.
افراد سیگاری نسبت به افراد غیرسیگاری گرایش بیشتری به سطوح بالاتر CEA دارند.
در چه شرایطی تست کاهش می یابد

تست های تکمیلی

Tumor Markers
طریقه جمع آوری نمونه

نمونه خون از طریق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست می آید
تشخیص های افتراقی

آمادگی لازم جهت انجام تست

تداخلات دارویی

اطلاعات تکمیلی

CEA عمدتا برای پایش درمان بیماران مبتلا به سرطان، به ویژه افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ استفاده می شود. پس از جراحی ، مقادیر CEA در پایش پاسخ به درمان و در تعیین عود بیماری مفید است. CEA به عنوان شاخص برای سایر اشکال سرطان شامل سرطان راست روده، ریه، پستان، کبد، پانکراس، معده و تخمدان استفاده می شود. همه سرطان ها CEA تولید نمی کنند و تست CEA مثبت همیشه به علت سرطان نیست. بنابراین، CEA برای غربالگری جمعیت عمومی استفاده نمی شود.

پاسخ دهید