ارلن،بشر،پخش کننده شیشه ای

ارلن (Erlen Meyer):
ارلن های مدرج برای ساخت و نگهداری محیط های کشت استفاده می شود. ارلن ها از نظر اندازه و حجم متفاوت بوده و معمولأ نسبت به اتوکلاو مقاومند.

بشر:
بشر جهت اندازه گیری و تهیه محلول ها با دقت کمتری نسبت به مزور، در آزمایشگاه میکروب شناسی استفاده می شود.

پخش کننده شیشه ای (Glass Spreader):
این وسیله از یک میله شیشه ای به قطر   ۴-۵ mmکه یک سر آن به شکل حرف L خم شده، تشکیل شده است. به کمک این وسیله می توان میکروارگانیسم تلقیح شده را در سطح محیط کشت جامد به صورت  یکنواخت پخش کرد.

دیدگاهتان را بنویسید