ترازو آزمایشگاهی

ترازو:
ترازوها معمولاً برای وزن کردن پودر محیط های کشت و مواد استفاده می شود. ترازو را پس از قرار دادن ظرف توزین با دکمه Tare صفر کرده و سپس نمونه مورد نظر را وزن می کنیم.
ترازو جهت سنجش و اندازه گیری جرم استفاده می شود و دو نوعند:
۱- ترازوهای مکانیکی
۲- ترازوهای الکترومغناطیسی

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده