دستگاه آون (Oven)

دستگاه آون (Oven):
دستگاه آون در واقع کوره هوای گرم است که جهت خشک کردن تجهیزات آزمایشگاهی و وسایل پزشکی به کار برده می شود. از این دستگاه ها جهت استریل کردن به روش حرارت خشک نیز استفاده می شود. اگر چه باکتری در دمای بالای حرارت خشک از بین می رود اما برخی اسپورها در این شرایط تنها غیر فعال شده و احتمال زنده ماندن دارند. همچنین آندوتوکسین های باکتریائی نیز تا حدی غیر فعال می گردند.
درجه حرارت مناسب برای استریل کردن به روش خشک (در Oven) به صورت عملی،۱۶۰°C به مدت ۳ ساعت است. با افزایش دما این زمان کاهش می یابد. ( ۱۷۰°Cبه مدت۲ ساعت و یا ۱۸۰°Cبه مدت ۳۰-۶۰دقیقه )

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده