دستگاه دیسک گذار (Disk Dispenser)

دستگاه دیسک گذار (Disk Dispenser):
در این وسیله به تعداد  ۹-۱۲ ویال دارای دیسک های  آنتی بیوتیک گوناگون جای گیری شده و  در هر مرتبه استفاده  می توان این تعداد دیسک  آنتی بیوتیک را بر روی محیط کشت قرار داد. این وسیله بر اساس شرکت سازنده دارای اشکال و ابعاد متفاوتی است و مزیت آن صرفه جویی در وقت و هم چنین کاهش آلودگی محیط کار و کاربر می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده