خانه > کیت،مواد،دستگاه پزشکی آزمایشگاهی > روش تهیه آب اکسیژنه (H2O2) 3%

روش تهیه آب اکسیژنه (H2O2) 3%

روش تهیه آب اکسیژنه (H2O2) 3%

محلول آب اکسیژنه ۳۰% را به نسبت ۱:۱۰ با آب ‌مقطر رقیق نمایید. (یعنی cc1 آب اکسیژنه ۳۰% را به cc9 آب‌مقطر اضافه ‌نمایید). محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود.