خانه > کیت،مواد،دستگاه پزشکی آزمایشگاهی > روش تهیه محیط کشت حاوی گلیسرین جهت دیپ فریز

روش تهیه محیط کشت حاوی گلیسرین جهت دیپ فریز

روش تهیه محیط کشت حاوی گلیسرین جهت دیپ فریز

از محیط کشت پایه: محیطTSB  (Trypticase Soy Broth) یا محیط کشت BHB                                                     (Brain Heart Infusion Broth) استفاده کنید. به میزان ۱۵% گلیسرین به محیط پایه اضافه نمایید. به خوبی تکان ‌دهید تا محلول یکنواختی حاصل شود. سپس در مقادیر کم ( ml2-1) در لوله های درپیچ دار تقسیم نموده و در شرایط  oC121 ، ۱۵ دقیقه و فشار  Lb15 اتوکلاو نمایید.