هود (Hood)

هود (Hood):
هود نامی عام برای تمام دستگاه هایی است که کار تهویه را در آزمایشگاه های تشخیصی بر عهده دارند. نوع و روش کارکـرد دستـگاه های تهویه بر اساس نوع آزمایشـگاه ( آزمایشـگاه های مـواد رادیواکتیـو، شیمیـایی، بیـولوژیک و ……) متفاوت است.

الف- هود شیمیایی یا هود فیوم(Fume Hood)  :
هودهای فیوم یا بخار مواد شیمیائی از پخش شدن و مواجهه کارکنان با بخارات سمی، قابل اشتعال، قابل انفجار جلوگیری می کند.
هودهای بخار هوای آلوده را در یک محفظه بسته نگه می دارند و این هوا را یا به بیرون تخلیه کرده و یا آن را تصفیه و دوباره به آزمایشگاه بر می گردانند. هودهای بخار در ارتباط با سیستم عمومی گرمایی، تهویه و سیستم تصفیه هوا   (HVACS)کار می کنند. این سیستم باید در هر ساعت بطور کامل ۱۲- ۴مرتبه هوای آزمایشگاه را عوض کند.
هودهای فیوم برای کار با مواد کارسینوژن، مواد رادیواکتیو و مواد شیمیائی سمی کاربرد دارد.

ب- هود های لامینار  :(Laminar)
هود بیولوژیک وسیله ای است که در یک فضای بسته برای محافظت کاربر از آیروسل های حاصل از مواد بیماری زا وعفونی به کار گرفته می شود و هوایی را که دارای عوامل عفونی است  به وسیله حرارت، اشعه UV و یا با استفاده از فیلترهای HEPA استریل می نماید. فیلترهای (High Efficiency Particulate Air) HEPA اجازه عبور به ذرات بزرگتر از ۰٫۳m را نمی دهد.
تهویه جریان لایه ای در آزمایشگاه های کشت سلولی و مواد بیماری زای انسانی (برای مثال باکتری ها، ویروس ها، میکروب ها و انگل ها) و برای کشت بافت و تومور و به کار گیری مواد شدیدﺃ سمی مورد استفاده در شیمی درمانی، کاربرد دارد.
در آزمایشگاه میکروب شناسی هودهای بیولوژیک (Biological Safety Cabinet) کاربرد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید