پوار (Bulb)

پوار (Bulb):
وسیله ای پلاستیکی می باشد که آن را در قسمت سر پی پت قرار داده و به کمک آن بدون تماس دهان با پی پت مایع مورد نظر را کشیده و خالی می نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید