آزمایش اسید آمینه ادرار A.Au

ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات مادرزادی متابولیسم ( Inborn error of Metabolism) همچنین در ارزیابی اختلالات غدد درون ریز، بیماری کبدی، بیماری عضلانی، بیماری بدخیم ، اختلالات عصبی، اختلالات تغذیه ای، نارسایی کلیه و سوختگی مفید است.

نام اختصاری آزمایش: A.Au

سایر نام ها: اسید آمینه ادرار،Screening of Amino Acid disorders, urine ; Amino Acid screening test, urine

بخش مورد انجام : HPLC

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندوم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 2

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    سن بیمار را یادداست نمایید.

2-    اطلاعات مربوط به سایقه خانوادگی، شرایط بالینی ( دوره فاز حاد، بدون علائم)، رژیم غذایی، دارو درمانی را یادداشت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری: نمونه ادرار در C 20-  به مدت 14 روز پایدار است.

روش مرجع: HPLC

روش ارجح: (LC-MS/MS)Tandem mass spectrometry

 

مقادیر طبیعی:

رفرانس مقادیر ادراری آمینو اسیدها (nmol/mg creatinine) گروههای سنی  
≤12 ماهگی 13-35 ماهگی 3-6 سالگی 7-8 سالگی 9-17 سالگی ≥18 سالگی  
فسفو سرین PSer <1 <1 <1 <1 <1 <1  
فسفو اتانول آمین PEtN 15-341 33-342 19-164 12-118 <88 <48  
تورین Tau 37-8300 64-3255 76-3519 50-2051 57-2235 24 -1531  
آسپارژین Asn 25-1000 62-884 28-412 38-396 22-283 25-238  
سرین Ser 18-4483 284 -1959 179-1285 153-765 105-846 97-540  
هیدروکسی پرولین Hyp <2536 <89 <46 <19 <22 <15  
گلیسین Gly 362-18614 627-6914 412-5705 449-4492 316-4249 229-2989  
گلوتامین Gln 139-2985 263 -2979 152-1325 164-1125 188-1365 93-686  
آسپارتیک اسید Asp <64 <56 <30 <9 <11 <10  
اتانول آمین EtN 282-3782 256-947 193-643 137-564 158-596 95-471  
هیستیدین His 145-3833 427-3398 230-2635 268-2147 134-1983 81-1128  
ترئونین Thr 25-1217 55-763 30-554 25-456 37-418 31-278  
سیتروئین Cit <72 <57 <14 <9 <14 <12  
سارکوزین Sar <75 <12 <9 <2 <3 <3  
بتا آلانین bAla <219 <92 <25 <25 <49 <52  
آلانین Ala 93-3007 101-1500 64-1299 44-814 51-696 56-518  
گلوتامیک اسید Glu <243 12-128 <76 <39 <62 <34  
1-متیل هیستیدین 1MHis 17-419 18-1629 10-1476 19-1435 12-1549 23-1339  
3-متیل هیستیدین 3MHis 88-350 86-330 56-316 77-260 47-262 70-246  
آرژینوسوکسینیک اسید Asa <77 <48 <37 <24 <69 <15  
کارنوزین Car 27-1021 16-616 18-319 <161 <109 <35  
آنسرین Ans <277 <820 <398 <141 <369 <38  
هموسیترولین Hcit <295 11-158 <71 <62 <33 <30  
آرژنین Arg 10-560 20-395 14-240 <134 <153 <114  
آلفا آمینو آدیپیک اسید Aad 10-275 15-324 10-135 <84 <76 <47  
گاما آمینو بوتیریک اسید GABA <25 <13 <11 <6 <5 <5  
بتا آمینو ایزوبوتریک اسید bAib 18-3137 <980 15-1039 24-511 11-286 <301  
آلفا آمینو بوتریک اسید Abu <63 <56 <38 <30 <31 <19  
هیدروکسی لیزین Hyl <150 <57 <34 <26 <31 <12  
پرولین Pro 28-2029 <119 <78 <20 <28 <26  
اورنتین Orn <265 <70 <44 <17 <18 <25  
سیستاتیونین Cth <302 <56 <26 <18 <44 <30  
سیستین Cys 12-504 11-133 <130 <56 <104 10-98  
لیزین Lys 19-1988 25-743 14-307 17-276 10-240 15-271  
متیونین Met <41 <41 <25 <23 <20 <16  
والین Val 11-211 11-211 <139 16-91 <75 11-61  
تیروزین Tyr 39-685 38-479 23-254 22-245 12-208 15-115  
ایزولوسین Ile <86 <78 <62 <34 <28 <22  
لوسین Leu <200 15-167 12-100 13-73 <62 <51  
فنیل آلانین Phe 14-280 34-254 20-150 21-106 11-111 13-70  
تریپتوفان Trp 14-315 14-315 10-303 10-303 15-229 18-114  
آلو ایزولوسین AlloIle <29 <10 <8 <8 <8 <7  

 

تفسیر:

هنگامی که نتایج غیر طبیعی آشکار گردید، یک تفسیر دقیق از داده ها از جمله یک مرور کلی از نتایج و اهمیت آنها و ارتباط آن با اطلاعات باليني در دسترس ضروري است. توصيه می شود تست هاي بيوشيميايي تكميلي، مطالعات تأييدي در شرايط آزمايشگاهي (invitro) نظير سنجش آنزيمي يا آناليزمولكولي جهت تشخيص افتراقي انجام گردد. همچنين ثبت نام و ثبت شماره تلفن مخاطبين و شماره تلفن يكي از مديران آزمايشگاه جهت تماس با پزشك معالج بيمار توصيه مي شود.

 

 

عوامل مداخله گر:

نتايج منفي كاذب در صورت كمبود تغذيه پروتئينی 2 روز قبل از انجام آزمايش و نتايج مثبت كاذب در نوزادان نارس به دليل نارسايي كبدي ممکن است دیده شود. مصرف بعضي ار آنتي بيوتيك ها نظير آمپي سيلين و كوتريماكسازول در نتايج مثبت کاذب ايجاد مي كند.

توضیحات: نتايج كمي اندازه گيري اسيدهاي آمينه ادرار با نتايج كمي آن در پلاسما مورد ارزيابي قرار گيرد.

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ