آزمایش اسید آمینه پلاسما

ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات مادرزادی متابولیسم (inborn error of metabolism) همچنین در ارزیابی اختلالات غدد درون ریز، بیماری های کبدی، بیماری های عضلانی، بیماری های بدخیم، اختلالات عصبی، اختلالات تغذیه ای، نارسایی کلیه و سوختگی مفید است.

نام اختصاری آزمایش: A.A.Q

سایر نام ها: اسید آمینه پلاسما، Amino Acid Screening test, Screening of Amino Acid disorder

بخش مورد انجام : HPLC

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما ( EDTA یا هپارینه)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 5

شرایط نمونه گیری:

1-    نیاز به بیش از چهار ساعت ناشتایی در اطفال  کودکان می باشد.

2-    بلافاصله بعد از نمونه گیری پلاسما باید در ویال های پلاستیکی جدا گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    سن بیمار را یادداشت کنید.

2-    دانستن سابقه خانوادگی ، شرایط بالینی (بدون علائم، علائم حاد) ، رژیم غذایی و درمان دارویی ضروری است و بایستی یادداشت گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه غیر ناشتا مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه پلاسما در C 20- به مدت 14 روز پایدار است.

روش مرجع: HPLC

روش ارجح: Tandem Mass Spectrometry ، HPLC

مقادیر طبیعی:

مقادیر رفرانس اسیدهای آمینه پلاسما

(nmol/mL)

گروههای سنی
<24 ماهگی 2-17 سالگی ≥  سالگی 18
فسفوسرین              (PSer) <109 <95 <18
فسفاتیدیل اتانول آمین (PEtN) <6 <5 <12
تورین                   (Tau) 37-177 38-153 42-156
آسپارژین               (Asn) 25-91 29-87 37-92
سرین                  (Ser) 69-271 71-208 63-187
هیدروکسی پرولین   (Hyp) 8-61 7-35 4-29
گلیسین                 (Gly) 111-426 149-417 126-490
گلوتامین               (Gln) 316-1020 329-976 371-957
اسید آسپارتیک        (Asp) 2-20 <11 <7
اتانول آمین            (EtN) <70 <64 <67
هیستیدین              (His) 10-116 12-132 39-123
ترئونین                (Thr) 47-237 58-195 85-231
سیترولین              (Cit) 9-38 11-45 17-46
سارکوزین            (Sar) <5 <5 <5
بتا آلانین              (bAla) <28 <27 <29
آلانین                  (Ala) 139-474 144-557 200-579
گلوتامیک اسید       (Glu) 31-202 22-131 13-113
1-متیل هیستیدین   (1MHis) <11 <20 <28
3-متیل هیستیدین   (3MHis) <1 <1 2-9
آرژینوسوکسینیک اسید (Asa) <2 <2 <2
کارنوزین              (Car) <13 <1 <1
آنسرین                 (Ans) <1 <1 <1
هموسیترولین          (Hcit) <5 <2 <2
آرژنین                 (Arg) 29-134 31-132 32-120
آلفا آمینو آدپیک اسید (Aad) <4 <3 <3
بتا آمینو بوتیریک اسید (GABA) <4 <3 <2
بتا آمینو ایزوبوتریک اسید (bAib) <9 <5 <5
آلفا آمینو بوتریک اسید (Abu) 7-28 7-31 9-37
هیدروکسی لیزین      (Hyl) <4 <3 <2
پرولین                  (Pro) 85-303 80-357 97-368
اورنتین                 (Orn) 20-130 22-97 38-130
سیستاتیونین            (Cth) <2 <2 <5
سیستین                 (Cys) 2-32 2-36 3-95
لیزین                   (Lys) 49-204 59-240 103-255
متیونین                 (Met) 11-35 11-37 4-44
والین                    (Val) 83-300 106-320 136-309
تیروزین                (Tyr) 26-115 31-106 31-90
هموسیستین            (Hcy) NA NA <5
 ایزولوسین             (IIe) 31-105 30-111 36-107
لوسین                  (Leu) 48-175 51-196 68-183
فنیل آلانین             (Phe) 28-80 30-95 35-80
تریپتوفان               (Trp) 17-75 23-80 29-77
آلوایزولوسین          (Allolle) <2 <3 <5

 

تفسیر:

هنگامی که نتایج غیر طبیعی آشکار گردد، یک تفسیر دقیق از داده ها از جمله مرور کلی از نتایج و اهمیت آن ها و ارتباط آن با اطلاعات بالینی در دسترس ضروری است. توصیه می شود تست های بیوشیمیایی تکمیلی، مطالعات تاًییدی در شرایط آزمایشگاهی (invitro) نظیر سنجش آنزیمی، و آنالیز مولکولی جهت تشخیص افتراقی انجام گردد. همچنین ثبت نام و شماره تلفن مخاطبین و شماره تلفن و یکی از مدیران آزمایشگاه جهت تماس با پزشک معالج بیمار توصیه می شود.

عوامل مداخله گر:

نتایج منفی کاذب در صورت کمبود تغذیه پروتئینی 2 روز قبل از آزمایش و نتایج مثبت کاذب در نوزادان نارس به دلیل نارسایی کبدی ممکن است دیده شود. مصرف بعضی از آنتی بیوتک ها از قبیل آمپی سیلین و کوتریماکسازول در نتایج مثبت کاذب ایجاد می کند.

توضیحات:

  • مقادیر مرجع برای بیماران ناشتا تعیین نشده است.
  • نتايج كمي اندازه گيري اسيدهاي آمينه پلاسما با نتايج كمي آن در ادرار مورد ارزيابي قرار گيرد.
اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ