آزمایش سی‌دی ۱۶۳ (CD163)

سی‌دی ۱۶۳ (CD163):
یک مولکول ترانس‌ممبران است که تاکنون فقط روی غشاء فاگوسیت‌های تک‌هسته‌ای کشف شده است. این پروتئین یک گیرنده برای هموگلوبین و آهن در داخل بدن است که توانایی شناسایی اختصاصی کمپلکس‌ هاپتوگلوبولین- هموگلوبین را دارد. مطالعات و تحقیقات چند سال اخیر نشان داده است که CD163 بیان و تنظیم مولکول‌های ضدالتهابی مثل اینترلوکین ۱۰ (IL-10) و همواکسـیژناز– ۱ (HO-1) را برعهــــــــــــــده دارد. (Graversen, et al. 2002) (Moestrup et al. 2004)

۴-۲ CD163 محلول (sCD163):
از مولکول‌های CD163 غـشاء سلـــول‌های تک‌هسته‌ای که کنده شده بدسـت می‌آید (Moestrup, et al. 2004). سطح خونی این مولکول به‌عنوان یک عامل پیش‌آگهی برای بسیاری از بیماری‌های التهابی و به‌عنوان یک عامل شناسایی و بیومارکر در بیماری‌های التهابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالعات آزمایشگاهی این مسئله را تأیید می‌کنند که سطح sCD163 در سرم افراد دارای عفونت شدید خون قبل از سطح پروکلسی‌تونین و پروتئین واکنش‌گرC- افزایش را نشان می‌دهد. sCD163 هم‌چنین دارای مزایایی در یک مونیتورینگ پویا در وخامت عفونت خون است و یک پیش‌آگهی مناسب جهت استفاده در موارد کلینیکی را دارا می‌باشد. مطالعات نشان داده است که sTREM-1 و sCD163 و بقیه پارامترها در عفونت خون مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه در بیماران بستری در بخش‌های ICU سطح بالایی از sTREM و sCD163 و PCT و CRP در گروه سندرم پاسخ‌های التهابی سیستمیک (SIRS) دیده شده است.

۴-۳ مکانیسم CD163:
بـــدنبال لیزشدن گلبول‌های قرمز در طی موارد کلینیکی متفاوت مثل آنمی همولیتیک (Sadrzadeh et al. 1997)، التهاب‌ها، عفونت‌ها (Skaar et al. 2004) و صدمات بافتی و یا انتقال خون، مولکول‌های وابسته به آسیب‌های داخلی مثل هموگلوبین به داخل پلاسما آزاد می‌شوند. به‌طورقطع این مسئله شناخته شده است که چگونه سیستم ایمنی در برابر این هموگلوبین سیتوتوکسیک دفاع می‌کند (Alayash. 2001). یک راه میانبر جهت شناسایی و دفع و سم‌زدایی Hb (هموگلوبین) به‌وسیله رســپتور CD163 موجود بر روی منوسیت‌ها شناخته شده است (Puppo and Halliwell. 1988). دو مکانیسم کارآمد جهت سم‌زدایی و پاک کردن هموگلوبین وجود دارد:
۱- روش مستقیم سرکوب به‌وسیله CD163 و فعالیت هموگلوبین– سودوپروکسیداز
۲- روش فعال شدن سلول‌های اندوتلیال به‌وسیله آزاد کردن سلول‌های CD163 محلول که باعث سم‌زدایی و پاک شدن باقیمانده Hb می‌شود.
نشان داده شده است که CD163 محلول و IgG با هموگلوبین آزاد در پلاسما ایجاد یک کمپلکس کرده که به‌وسیله منوسیت‌ها اندوسیتوز می‌گردد. بدنبال آن CD163 محلول دوباره به غشاء منوسیت بازگشته و مستقر می‌گردد. به‌وسیله آزمایش‌ها نشان داده شد که CD163 محلول و IgG به‌وسیله یک حمل‌کننده، بقیه Hb (هموگلوبین) را به نقطه دورتری به سلول‌های اندوتلیال حمل می‌کنند و این یافته‌ها نشان می‌دهد که CD163 و IgG به‌واسطه منوسیت‌ها و سلول‌های اندوتلیال به‌وسیله این دو مکانیسم باعث دفاع در برابر سم‌زدایی آن می‌شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده