آزمایش نیتریت ادرار

  • وجود برخی باکتری‌ها (بخصوص باکتری‌های گرم منفی) در ادرار بعلت تبدیل نیترات‏ها به نیتریت، باعث مثبت شدن آزمایش نیتریت خواهد شد.
  • این تست غالباً در بیماران مشکوک به عفونت مجاری ادراری انجام می‏شود.
  • نتایج منفی کاذب می‏تواند در مواردی ‏که باکتری موجود در ادرار قادر به تولید نیتریت‏ها نباشد رخ دهد، نظیر مخمرها، مایکوباکتریوم توبرکولوزیس، نایسریا گنوره و باکتری‏های گرم مثبت. نتایج منفی کاذب در مواردی که مقدار اسید اسکوربیک بالاست و یا ادرار به مقدار کافی در مثانه نمانده است رخ می‌دهد.
  • اگر نتایج آزمایشات لکوسیت استراز و نیتریت نوارهای ادرار منفی گردید، احتمال مثبت شدن نتیجه کشت ادرار پایین خواهد بود (ارزش پیش‏بینی‏ کننده منفی 5/97‏%)
اشتراک گذاری

نظرات برای این پست بسته شده .