آزمایش ACE

نام آزمایش
ACE or Angiotensin Converting Enzyme
نام انگلیسی تست
Angiotensin-Converting Enzyme
مخفف انگلیسی تست
ACE
نام فارسی تست

نام های متعارف دیگر
Serum Angiotensin Converting Enzyme; SACE
روش انجام

آمادگی بیمار

آمادگی خاصی لازم نیست
زمان نمونه گیری

محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد

نوع نمونه

نمونه خون از ورید بازو
بهترین زمان نمونه گیری

علت درخواست تست

این تست برای کمک به تشخیص و پایش سارکوئیدوز؛ برای کمک به افتراق این بیماری سیستمیک از اختلالات دیگر که باعث بروز علائم مشابه می شوند؛ هنگامی که فرد گرانولوم دارد که ایجاد برجستگی های کوچک در زیر پوست، سرفه طولانی، چشم های قرمز اشکبار، تنگی نفس، درد مفاصل و/ یا سایر علائم دال بر سارکوئیدوز ایجاد می کند؛ برای پایش دوره سارکوئیدوز فعال و اثربخشی درمان کورتیکواستروئید در فواصل منظم درخواست می شود.
توضیح راجع به تست

این تست مقدار آنزیم ACE را در خون اندازه گیری می کند. ACE، آنزیمی است که به تنظیم فشار خون کمک می کند. در تبدیل آنژیوتانسین I (پروتئین غیر فعال) به آنژیوتانسین II کمک می کند. آنژیوتانسین II به عنوان یک وازوپرسور قوی عمل می کند؛ باعث ادغام شدن سرخرگ ها می شود، آنها را به طور موقت باریکتر می کند و باعث افزایش فشار خون جاری در آنها می شود. ACE در سراسر بدن تولید می شود، اما به طور ویژه در ریه ها متمرکز می شود.
در چه شرایطی تست افزایش می یابد

سطح ACE خون وقتی گرانولوم مربوط به سارکوئیدوز توسعه می یابد، مکررا افزایش می یابد. مقادیر ACE احتمال کمتری دارد که در سارکوئیدوز مزمن افزایش پیدا کنند. افزایش سطوح ACE در HIV؛ هیستوپلاسموز (عفونت قارچی تنفسی)؛ دیابت شیرین؛ پرکاری تیروئید؛ لنفوم؛ سیروز الکلی؛ بیماری Gaucher (اختلال نادر متابولیسم چربی ارثی)؛ مرض سل؛ جذام دیده می شود.
در چه شرایطی تست کاهش می یابد

در بیماری سارکوئیدوز، مقادیر نرمال ACE وقتی دیده می شود که بیماری در حالت غیرفعال است، سارکوئیدوز زود تشخیص داده شده یا موردی است که سلول ها مقادیر افزایش یافته ACE تولید نمی کنند. کاهش سطوح ACE در بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD)؛ بیماری های ریوی مانند آمفیزم، سرطان ریه، فیبروز سیستیک؛ گرسنگی؛ درمان با داروی استروئیدی؛ پرکاری تیروئید دیده می شود.
تست های تکمیلی

AFB Culture; Sputum Culture; Liver Panel; CBC; Calcium
طریقه جمع آوری نمونه

نمونه خون از طریق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست می آید
تشخیص های افتراقی

آمادگی لازم جهت انجام تست

تداخلات دارویی

داروهای مهار کننده ACE که به طور معمول در درمان فشار خون بالا و دیابت استفاده می شوند، با مهار فرآیند تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II، عروق خونی را متسع نگه داشته و فشار خون را پایین می آورند و با اندازه گیری ACE تداخل می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده