آزمایش anti tpo (شرایط،تفسیر،نرمال تیروئید)

تفسیر آزمایش anti thyroid peroxidase,درمان آنتی tpo بالا,عوارض بالا بودن anti-tpo,پایین بودن anti tpo,آزمایش anti tg,درمان هاشیموتو,anti thyroid peroxidase علت بالا بودن,آزمایش tpo بالا,عوارض آنتی tpo بالا,anti tpo بالا و بارداری,عوارض بالا بودن anti-tpo,درمان آنتی tpo بالا در بارداری,آنتی تیروئید پراکسیداز بالا,بیماری هاشیموتو,علت بالا رفتن anti tpo

در بیماران هیپوتیروئیدی، افزایش Anti-TPO با حساسیت ۹۵% ، از تشخیص تیروئیدیت اتوایمیون حمایت می‏کند.  با وجود آنکه افزایش سطح آنتی بادیهای ضد تیروئید پراکسیداز (Anti-TPO) در انواع زیادی از بیماریهای تیروئیدی مشاهده می گردد، اما شایعترین آن تیروئیدیت مزمن ( تیروئیدیت هاشیموتو در بزرگسالان و تیروئیدیت لنفوسیتی در کودکان) است. این آنتی بادی در ۹۰- ۷۰ درصد مبتلایان به تیروئیدیت هاشیموتو وجود دارد. تیروئیدیت مزمن با سایر بیماریهای خودایمن (کلاژن عروقی) در ارتباط است.

Anti-TPO همچنین در سایر بیماریهای خودایمن نظیر دیابت ملیتوس نوع یک ، آرتریت روماتوئید و کم خونی پرنیشیوز مشاهده می گردد. در ۱۲% زنا ن و ۱% مردان سالم و بدون علامت ممکن است Anti-TPO مثبت گردد. این آزمایش غالباً به همراه آزمون آنتی بادی ضد تیروگلوبولین (Anti-TG) انجام می گیرد تا حساسیت و اختصاصیت آن افزایش یابد.

نام اختصاری: Anti TPO

سایر نام ها: آنتی بادی میکروزومی ضد تیروئیدی، اًتو آنتی بادی تیروئیدی، آنتی بادیهای ضد تیروئید پراکسیداز

Anti Thyroid Microsomal Antibodies, Anti Thyroid Peroxidase Antibody.

بخش مورد انجام: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری : سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ۰٫۶ ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

 1. مطابق دستورالعمل آزمایشگاه از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود.
 2. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.
 3. نمونه خون باید در ظرف دو ساعت سانتریفیوژ گشته و سرم جدا گردد.
 4. سرم جدا شده باید شفاف و عاری از فیبرین ، همولیز و یا لیپمیک باشد.
 5. در صورت استعمال داروهای مرتبط با تیروئید آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید.
 6. نمونه گیر می بایست شرح حالی از وضعیت بالینی بیمار از وی پرسیده و در صورت لزوم در برگه آزمایش یادداشت نماید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

 1. نمونه های به شدت همولیز و لیپمیک مورد پذیرش نمی باشند.
 2. ذوب و فریز مکرر نمونه مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه به مدت ۷ روز در ۲-۸oC و ۳۰ روز در ۲۰oC-  پایدار است. ترجیحاً تا زمان آزمایش در ۲-۸oC  نگهداری گردد. در صورت طولانی شدن زمان انجام تست آن را فریز نمایید.

کاربردهای بالینی:

 1. کمک در تشخیص بیماریهای اتوایمیون تیروئید مانند تیروئیدیت هاشیموتو و بیماری گریوز.
 2. افتراق بیماریهای اتوایمیون تیروئید از گواتر غیر اًتوایمیون و یا کم کاری تیروئید.
 3. به عنوان یک روش تشخیصی در تصمیم گیری برای درمان بیماری که دارای کم کاری تیروئید تحت بالینی می باشد.

روش مرجع: رادیو ایمنومتریک اسی (IRMA)

روش ارجح: IRMA، ELISA

سایر روش ها: ثبوت مکمل (CF)، هماگلوتیناسیون فعال، ایمونو فلوئورسانس بافتی، کمی لومینوسانس

Tanned RBC Agglutinationtat-RBA.

مقادیر مرجع:

طبیعی: <20 IU/ml

مثبت ( بزرگسالان):  ۲۰ IU/ml≤

سایر بیماری های اًتوایمیون (خودایمنی) مرتبط با تیروئیدیت اًتوایمیون: ≥۵۰ IU/ml

افزایش:  تیروئیدیت هاشیموتو، آرتریت روماتوئید، بیماریهای کلاژن ،کم خونی پرنیشیوز، هیپوتیروئیدی، تیروتوکسیکوز، کارسینیوم تیروئید، میکسدم.

عوامل مداخله گر:

 • داروهای سرکوب کننده ایمنی ممکن است نتایج را تحت تاثیر قرار دهند.
 • حدود ۱۰% از بزرگسالان ( بویژه زنان)، دارای تیترهای پایینی از Anti-TPO بدون هیچ شواهد دیگری از بیماری تیروئید می باشند.
 • در بعضی افراد که در معرض محیط های حیوانی قرار دارند( به عنوان مثال در درمانگاه حیوانات)، ممکن است دارای آنتی بادی ضد آنتی ژنهای حیوانات باشند. این آنتی بادیها ممکن است با آنتی بادیهای میکروزومال تیروئیدی واکنش متقاطع داشته باشند و منجر به نتایج نا معتبر گردند.

توضیحات:

 • تست Anti-TPO عمدتاً به منظور افتراق بیماریهای تیروئیدی مورد استفاده قرار می گیرد.
 •  ۹۰% بیماران تیروئیدیت خود ایمنی دارای آنتی بادیهای ضد تیروئید پراکسیداز می باشند. در بیشتر بیماران آنتی بادی ضد تیروگلوبین (Anti-TG) نیز یافت می شود.
 • غالباً این تست به همراه آنتی بادی ضد تیروگلوبولین انجام می گردد تا حساسیت و اختصاصیت آن افزایش یابد.
 • این آنتی بادی ها در صورت داشتن سطح بالا در سه ماهه سوم بارداری از مادر به جنین قابل انتقال هستند و ممکن است باعث ایجاد اختلالات تیروئید در جنین شوند

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده