ارزیابی آنتی‌ژن P24

این روش پروتئین P24کپسید ویروسی را در خون می‌سنجد و زودتر از آنتی‌بادی ضد HIVتولیدی در طی عفونت حاد قابل تشخیص می‌باشد. در تست‌های بررسی آنتی‌ژن HIV P24 از روش EIA استفاده می‌شود که برای تعیین آنتی‌ژن بهتر از آنتی‌بادی اصلاح شده است. این روش برای تشخیص زود هنگام HIV و غربالگری خون سودمند می‌باشد و بسیار غیرحساس بوده و در معرض واکنش‌های مثبت کاذب در اثر تداخل مواد و کمپلکس‌های ایمنی می‌باشد. در ارزیابی اولیه آنتی‌ژن P24، از مایع رویی کشت‌ها که با سلول‌های بیمار تلقیح شده‌اند استفاده می‌شود (کشت ویروس و جداسازی). این روش برای تشخیص وجود آنتی‌ژن P24 در کشت انتخابی می‌باشد.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]