انمي اپلاستيك(Aplastic Anemia)

نقص اساسي در انمي اپلاستيك عبارت است از نارسايي توليد ياخته هاي سرخ،سفيد و پلاكت ها.اين حالت به نام پان سيتوپني نيز خوانده مي شود.
انمي اپلاستيك ممكن است به صورت اكتسابي و در اثر تماس با مواد شيميايي و يا عوامل فيزيكي و همراه با بيماريهاي ديگر ديده شود و بعضي اوقات هم علل ناشناخته است.اين بيماري گاهي بر اساس يك نقص مادرزادي انجام مي شود.
پان سيتوپني يكي از بارزترين علائم در اين انمي است.ياخته هاي سرخ معمولا نرموسيتيك-نرموكروميك هستند.
درجات متغيري از انيزوسيتوز لكوسيتوز وجود دارد.بازوفيليك استيپيلينگ،پلي كروماتوفيلي و NRBC ها در خون محيطي وجود ندارد.رتيكلوسيت ها كاهش دارند و يا اصلا وجود ندارند.مغز استخوان هيپرسلولار است و ليپيد ان افزايش دارد.گهگاهي بيوپسي مغزاستخوان طبيعي و اين ميتواند گمراه كننده باشد،چون در مغز استخوان مناطق بسيار كمي وجود دارد كه از لحاظ توليد ياخته سرخ فعال هستند و در صورتي كه بيوپسي از اين مناطق صورت بگيرد،طبيعي جلوه مي كند.به علت فقدان پلاكت ها،زمان سيلان(تست انعقادی) غير طبيعي است.
اهن سرم افزايش دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

19 − 7 =