خانه > آزمایشگاهی > انمي ميلوفيتزيك(Myelophthisic Anemia)

انمي ميلوفيتزيك(Myelophthisic Anemia)

اين انمي به علت اشغال شدن فضاهاي مغز استخوان ايجاد مي شود.معمول ترين علت انمي ميلوفيتزيك،سرطانهاي متاستاتيك است از جمله سرطان پستان،خده پروستات،ريه ها،غده ادرنال و تيروئيد.
اين سرطانها از طريق عروق خوني به استخوان مي رسند.مغز استخوان با سلولهاي نئوپلاستيك فيبرين و گرانولوما انف3تره مي شود و اين حالت در بيماريهايي مثل نيمان پيك،گوشه،لوسمي ها،و بعضي موارد لنفوم هوچكين ديده ميشود.
انمي نرموكروميك-نرموسيتيك،در درجات مختلفي وجود دارد.
يك وجه تشخيص اين حالت،افزايش NRBC در خون محيطي است و وجود اين سلولها در خون با درجه انمي مطابقت ندارد.
وجود نرموبلاست ها و نوتروفيل هاي بالغ در خون محيطي است و و جود اين سلولها در خون با درجه انمي مطابقت ندارد.
وجود نرموبلاست و نوتروفيل هاي بالغ در خون محيطي نيز يكي ديگر از وجه هاي تشخيصي است.معمولا بررسي مغز استخوان،علت اين انمي و تشخيص قطعي را مشخص مي كند.