تست کاتالاز

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

هدف : تشخیص وجود آنزیم پراکسیداز در میکروارگانیسم ها خصوصا جداسازی استافیلوکوک ها از استرپتوکوک ها
تجهیزات : لام-لوپ پلاتینی-محلول آب اکسیژنه ۳ %بعضی از باکتریها دارای انزیم کاتالاز بوده که اب اکسیژ نه را تجزیه کرده و اکسیژن ازاد می کنند کلونی مشکوک را با لوپ پلاتینی یا شیشه برداشته بر روی یک لام قرار داده و سپس یک قطره اب اکسیژنه بر روی آن ریخته ، ایجاد گاز دلیل بر مثبت بودن تست میباشد.لازم به ذکر است که ریختن مستقیم آب اکسیژنه بر روی محیط کشتی چون بلاد آگار اشتباه می باشد (زیرا گلبولهای خون حاوی این آنزیم می باشند).

ویدئو کلیپ تست کاتالاز:

دیدگاهتان را بنویسید