تهیه رنگ البرت

الرت1

 

رنگ امیزی البرت برای مشاهده متا کروماتیک داخل باسیل باکتری لوفلر(کورینه باکتریوم) استفاده میشود سیتوپلاسم سبز روشن گرانولها ابی مایل سیاه می شوند
15% گرم tuluidine blue (تولوئیدن بلو)
2 میلی لیتر اتانول 95%
5 میلی لیتر اسید استیک خالص
100 میلی لیتر اب مقطر
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]