تهیه محلول برادفورد

معرف این روش با حل کردن 10 میلی گرم کوماسی بریلیانت بلو در 5 میلی لیتر اتانول 95 درصد به دست می اید که سپس 10 میلی لیتر اسید ارتوفسفریک 85 درصد به ان اضافه کرده و پس از حل شدن کامل رنگ،حجم را با اب مقطر به 100 میلی لیتر می رسانند.

جهت حذف ذرات معلق،محلول حاصل را با کاغذ صافی شماره 1 واتمن صاف کرده و در ظرف تیره و در داخل یخچال قرار می دهند.این معرف باید به رنگ قهوه ای روشن باشد.ممکن است لازم باشد عمل فیلتر کردن محلول را چند بار به منظور حذف ذرات ابی رنگ معرف تکرار نمود.

این محلول 8 هفته پایدار بوده اما استوک رنگ/اتانول برای چندین سال قابل نگهداری است.

شیمی درمانی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]