خانه > آزمایشگاهی > رنگ آمیزی اسید فاست

رنگ آمیزی اسید فاست

فست

 

(رنگ امیزی مختص باکتری های مقاوم به رنگ)

ابتدا یک گسترش از باکتری روی لام تهیه کنید.
پس از طی کردن مراحل تثبیت با حرارت ، سطح لام را با رنگ کربول فوشین آغشته کنید.
لام را حرارت دهید تا رنگ تبخیر شود(شعله را وارونه کنید و از روی رنگ بطور مکرر عبور دهید ) با شروع تبخیر رنگ از روی لام دوباره شعله را از روی رنگ عبور دهید و بعد آنرا دور کنید و اجازه ندهید رنگ بجوشد یا گستره خشک شود . به موازات تبخیر رنگ از روی لام ، کربول فوشین بیشتری به آن اضافه کنید. این عمل باید 5 دقیقه ادامه یابد.
لام را سرد کنید بعد شستشو دهید تا نشکند.
لام را کج کنید تا رنگ اضافه خارج شود و بعد آنرا بشوئید.
سطح لام را با اسید- الکل آغشته کنید. ماده رنگ بر در این رنگ آمیزی HCL 3% در اتانول 95% است که این اسید الکل یک رنگ بر بسیار قوی است  و بگذارید 15 تا 30 ثانیه بماند . لام را با زاویه 45 درجه نگهدارید و محلول رنگ بر را قطره قطره روی آن بریزید . اگر خروج رنگ قرمز با محلول رنگ بر ادامه یافت دوباره لام را با اسید الکل آغشته کنید . زمانی که دیگر رنگ قرمز خارج نشد مرحله بعدی را انجام دهید . معمولا رنگبری کامل مایکوباکتریوم مشکل است .
لام را شستشو دهید .
سطح لام را با آبی متیلن لوفلر (رنگ ثانویه) آغشته کنید و بگذارید 1 دقیقه بماند.
رنگ را خالی کرده و لام را بشوئید.
لام را با کاغذ خشک کن به آرامی خشک کنید یا بگذارید در حالت زاویه دار در مجاورت هوا خشک شود.
گسترش را میکروسکوپ و روغن سدر بررسی کنید.

طرز تهیه رنگها و محلولها :
کربول فوشین
فوشین بازی                 3/. گرم
اتانول 95%               10سی سی
فنل متبلور                   5 گرم
آب مقطر                    95 سی سی

فوشین را در اتانول حل کنید . در ظرف دیگر بلورهای فنل را در آب حل کنید بعد دو محلول را با هم کاملا مخلوط کنید.
رنگ بر اسید – الکل
اسید HCL 37%                  3 سی سی
اتانول 95%         97 سی سی

اسید را به اتانول اضافه کرده و خوب مخلوط کنید.

آبی متیلن لوفلر
آبی متیلن                3/.گرم
اتانول 95%           30 سی سی
آب مقطر                100 سی سی
ابتدا آبی متیلن را در اتانول حل کنید . بعد آب مقطر را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید . در پایان محلول را با استفاده از کاغذ صافی و قیف صاف کنید.