طرز تهیه استاندارد گلوکز ذخیره

0

1گرم گلوکز خالص و خشک یا 1100میلی گرم گلوکز دارای ملکول آب را در 100سی سی اسید بنزوئیک اشباع حل کرده و در شیشه رنگی نگهداری می کنیم .

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده