طرز تهیه اسید سولفوکرومیک

1

طرز تهیه اسید سولفوکرومیک

اسید سولفوریک غلیظ 500سی سی

آب مقطر 500سی سی

پودر بی کرومات پتاسیم 20گرم

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده