خانه > آزمایشگاهی > طرز تهیه الکل پیرامیدون

طرز تهیه الکل پیرامیدون

7

طرز تهیه الکل پیرامیدون

پودر پیرامیدون = 5gr

اتیل الکل 90 درجه = 100cc